Meldingen

De mensen van het buurtcontact hebben een open oog en oor voor wat leeft bij de mensen van onze buurt. Als er noden zijn proberen we de nodige stappen te ondernemen om dit op te lossen.

Het is hartverwarmend om persoonlijk een buur te verwelkomen met een welkomstbrochure en een kaartje. We voorzien een attentie bij ziekte, geboorte, speciale gebeurtenissen (vb. jubilee) … We voorzien een kaartje bij overlijden, Plechtige en Eerste Kommunie, lentefeesten …

Via dit meldingsformulier kunt u uw straatverantwoordelijke helpen om zijn/haar taken uit te voeren.

Op voorhand bedankt.