Raad van bestuur

Het buurtwerk wordt geleid door de Raad van Bestuur, deze komt maandelijks samen. De leden van de Raad Van Bestuur worden verkozen (uit en) door de algemene vergadering, deze bestaat uit de werkende leden van het buurtwerk.

Allen zijn vrijwilligers en zijn representatief voor de bevolking in de buurt; zowel arbeiders als bedienden, jongeren als ouderen.

De Algemene Vergadering komt eenmaal per jaar samen.

Het buurtwerk is voortdurend alert voor buurtgebonden problemen zoals de verkeerscirculatie, bestemming van leegstaande industriële gebouwen (zoals de “Nieuwe Molens”), het voorkomen van woonbedreigende activiteiten (zoals dancing…).

NAAM ADRES TELEFOONNUMMER
Yvan Bossuyt Leopold II-laan 26 050 34 31 57
Pascal Velle Veldmaarschalk Fochstraat 51 0473 94 40 52
Lucien Bossier Leopold II-laan 39 050 33 44 23
Chantal Vanhulle August Vermeylenstraat 24 050 33 88 85
Rita Logghe Leopold II-laan 20 050 34 54 85
Christine Dhont Leopold II-laan 39 050 33 44 23
Marc Leutem Veldmaarschalk Fochstraat 50 050 67 00 49
Brecht Velle Veldmaarschalk Fochstraat 51 0489 45 14 35
Gino Hongerloot Kardinaal Mercierstraat 86 0478 61 94 76
Bart Bossuyt Dampoortstraat 115 0472 46 89 31