februari 2021

Nieuws

OMGELEGDE FIETSPADEN

De werken aan het kruispunt Leopold I – en II- laan met de Scheepsdalelaan schieten goed op. De bedoeling van de werken is om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers.   Met omgelegde fietspaden wordt er voor gezorgd dat fietsers rechtsaf kunnen slaan zonder een verkeerslicht tegen te komen…