VAN JONGERENGEMEENSCHAP TOT BUURTWERK

Het parochiaal centrum van St.- Jacob in de Jan Boninstraat te Brugge was op de zondagavonden een ontmoetingsplaats voor jongeren, patronaat heette het in de volksmond.

In 1971 groeide er uit de plaatselijke chirogroep een jongerengemeenschap, de KAT genaamd, dat stond voor Kreatief Actief Tof.

Van toen af waren er de zondagavonden geprogrammeerde activiteiten in dit parochiaal centrum. We vermelden: quizzen, knutselactiviteiten, gespreksavond, dansavond …

Het overgrote deel van de leden van de “KAT” waren afkomstig uit het Stubbekwartier.

In 1973 organiseerden deze jongeren in het parochiaal centrum voor de eerste keer een Vlaamse kermis die de naam Kattefeesten kreeg.

In 1974 verhuisden deze feesten naar het Werfplein in het Stubbekwartier met een driedaags programma van vrijdagavond tot zondagavond.

De eerste Brugse Kattefeesten in het Stubbekwartier waren geboren.

Intussen waren er binnen de jongerengemeenschap verschillende leefgroepen gestart o.a. de leefgroep disco, de leefgroep programmatie … en ook de leefgroep buurt, die oorspronkelijk, samen met enkele ouders van de jongeren, instond voor de organisatie van de volgende wijkfeesten “Kattefeesten”.

Aangespoord door de initiatieven van de jeugd kwamen ook de ouderen in actie.

Begin 1978 werd een algemene vergadering samengesteld, een beheerraad verkozen en de VZW Gebuurtekring Stubbekwartier, later VZW Buurtwerk Stubbekwartier, stond in de startblokken. Het doel vermeld in de statuten:

De vereniging heeft als doel te ijveren voor een zo ruim mogelijke integratie van de buurtbewoners. Deze integratie dient het sociaal, cultureel, economisch en educatief welzijn van de buurtbewoners te bevorderen.

Het Stubbekwartier wordt omgrensd door de Komvest, Koningin Elisabethlaan, Scheepsdalelaan en de vaart Brugge-Oostende.

Samenwerking met het stedelijk beleid via “de Stedelijke Raad van Buurtwerken”.