Hun taak bestaat er in om zo goed mogelijk te weten wat er reilt en zeilt binnen onze buurt, meer bepaald de bewoners alsook eventuele problemen en overlast van de buurt zo goed mogelijk te kennen. Hierdoor kunnen zij zo kort mogelijk op de bal spelen.

Deze kennis kan ook nuttig zijn voor de andere diensten binnen de politie evenals voor externe partners.

De wijkinspecteur en wijkagent bieden een luisterend oor en trachten waar mogelijk bemiddelend op te treden teneinde probleemoplossend te werken.

Indien nodig dienen zij echter repressief op te treden. Het is de bedoeling om zichtbaar aanwezig te zijn in onze buurt.

Het verschil tussen beide heeft voornamelijk te maken met bevoegdheden. Door hun goede samenwerking wordt bijgedragen tot een veilige en leefbare buurt.

Hun belangrijkste taken zijn:

  • Lokaal onthaal (klachten, aangiften, informatieverstrekking, …)
  • Controleren van adresveranderingen, nazicht verblijf …
  • Contacten onderhouden met de wijkbewoners
  • Uitvoeren van niet-dringende politietussenkomsten zoals burengeschillen, allerlei inbreuken …
  • Onderzoeken naar kleine milieudelicten zoals sluikstorten, verbranden van afval, …
  • Buurtonderzoeken uitvoeren naar aanleiding van meldingen van andere diensten of op eigen initiatief
  • Oorzaken van onveiligheid opsporen
  • Contacten met zowel interne als externe partners (andere politiediensten, gemeenschapswacht, OCMW, …)
  • Deelnemen aan wijkvergaderingen
  • Aanwezigheid bij openbare gebeurtenissen met het oog op verkeerstoezicht zoals het begeleiden van de kinderstoet tijdens onze Kattefeesten, Maar de wijkinspecteur kan ook buiten onze buurt ingezet worden voor bijvoorbeeld alcoholcontroles, voetbalwedstrijden…

Onze wijkinspecteur:

Queeny Van Broeck

Kartuizerinnenstraat 4

8000 Brugge

050 44 12 16

0471 43 01 60 (enkel tijdens kantooruren)

centrum.wijk@politiebrugge.be